ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM032 – Năm cái nón


TVM032 – Năm cái nón


Trên bàn có 3 nón đen và 2 nón trắng xếp đặt lẫn lộn. Ba người lính xếp hàng dài mỗi người tuần tự lấy vội 1 nón đội lên đầu mà không màn biết nón đó màu gì. Sau đó 3 người tiếp tục đi, vẫn giữ hàng dài ngay ngắn. Dĩ nhiên, người thứ nhất không thấy màu nón của người thứ hai và thứ ba. Người thứ hai thấy màu nón của người thứ nhất nhưng không thấy màu nón của người thứ ba, Người thứ ba thì thấy màu nón của cả hai nhười thứ nhất và thứ hai.
Ông sếp hỏi người thứ ba có biết màu nón của mình là màu gì không? Câu trả lời là sai. Ông sếp hỏi tiếp người thứ hai cùng câu hỏi. Câu trả lời cũng sai nốt. Lại hỏi tiếp người thứ nhất cùng câu hỏi. Lần nầy, sau vài phút suy nghĩ, người thứ nhất đã trả lời đúng màu nón của mình.

Xin giải thích .

*    *    *

 

Lời giải TVM031 – Một hay hai lỗ thoát nước thì tốt hơn?


Với 1 lỗ thoát nước đường kính 10cm, hay bán kính R = 5cm, diện tích của lỗ thoát nước bằng:

π R2 = π 52 = 25 π cm2

Với 2 lỗ thoát nước đường kính 5cm, hay bán kính R = 2.5 cm, diện tích chung của 2 lỗ thoát nước bằng:

2 π R2 = 2 π (2.5)2 = 2 π6.25 = 12.5 π cm2

So sánh 2 kết quả trên, ta thấy với 1 lỗ thoát nước đường kính 10cm, lưu lượng nước rút ra gấp đôi so với 2 lỗ thoát nước đường kính 5cm.

Tóm lại, 1 lỗ thoát nước đường kính 10cm tốt hơn 2 lỗ thoát nước đường kính 5cm.

 
%d bloggers like this: