ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM033 – Ngày tháng trùng nhau


TVM033 – Ngày tháng trùng nhau


Tìm xác suất để ngày 4 tháng Tư, ngày 6 tháng Sáu, ngày 8 tháng Tám, ngày 10 tháng Mười và ngày 12 tháng Chạp có cùng ngày trong tuần.

 

Lời giải TVM032 – Năm cái nón


Nếu nón của người thứ nhất và người thứ hai đều màu trắng thì người thứ ba ắt biết nón của mình có màu đen. Người thứ ba trả lời sai trong 2 trường hợp:

a) Nón của người thứ nhất và thứ hai đều cùng màu đen
b) Nón của người thứ nhất và thứ hai khác màu (1 trắng 1 đen)

Vì người thứ ba trả lời sai màu nón của mình nên người thứ nhất và thứ hai cũng hiểu được 2 trường hợp a) và b) như vậy.

Nếu nón người thứ nhất có màu trắng, thì người thứ hai ắt biết nón của mình có màu đen (theo nhận xét b).

Vì người thứ hai không trả lời đúng màu nón của mình, nên người thứ nhất phải có nón màu đen.

Tóm lại, đến lượt mình, người thứ nhất chỉ trả lời nón mình màu đen là đúng.

 
%d bloggers like this: