ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN012

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK012 – Bài: DVSN012

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


TOÁN VUI

BTV012a – Tính tổng số S của các số liên tiếp từ 1 đến 1,000
                          S = 1 + 2 + 3 + 4 + ……………….+ 998 + 999 + 1,000

BTV012b– Ở một làng xa xội hẻo lánh nọ, người ta ngạc nhiên thấy rằng trung bình cứ 10 ca sanh đẻ ở một nhà bảo sanh duy nhất trong làng là có 5 ca sanh đôi và 2 ca sanh ba! Trong năm 2008, nhà bảo sanh nầy đã giúp cho dân số trong làng tăng thêm được 95 người. Hỏi vậy có bao niêu trẻ sanh đôi trong số 95 người nầy?

BTV011a
Một viên gạch nặng 1.5 kg và 1/4 viên gạch
=> 4 viên gạch nặng 1.5 x 4 = 6 kg và 1 viên gạch
=> 3 viên gạch nặng 6 kg
=> 1 viên gạch nặng 2 kg

Bây giờ, mời độc giả tự giải bài toán tương tự: “Một quyển sách giá $10 và 1/3 quyển sách. Hỏi vậy giá quyển sách là bao nhiêu?”.

BTV011b
a) Sách loại $35/1 cuốn:
Ông giáo chỉ mua tối đa được 1 cuốn sách $35, vì nếu ông mua 2 cuốn, số tiền còn lại là $88 – $70 = $18, không đủ để mua 1 cuốn $19 và 1 cuốn $17.
Ông giáo chỉ có thể mua 1 cuốn sách $35, còn lại $88 – $35 = $53

b) Với $53, ông giáo chỉ mua tối đa 1 cuốn sách $19, vì nếu ông mua 2 cuốn, số tiền còn lại sẽ là $53 – $38 = $15, không đủ để mua 1 cuốn $17.
Ông giáo chỉ có thể mua 1 cuốn sách $19, còn lại: $53 – $19 = $34

c) Với số tiền còn lại $34, ông giáo có thể mua 2 cuốn sách $17.

Tóm lại: ông giáo Xuân đã mua 1 cuốn sách $35, 1 cuốn sách $19 và 2 cuốn sách $17.

Bây giờ, mời độc giả tự giải tiếp bài toán tương tự sau đây:
Nếu các sách đều được bớt 10%, với $88, ông giáo mua được bao nhiêu sách biết rằng ông giáo chỉ còn dư đúng $7.00!

____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: