ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN015

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK015 – Bài: DVSN015

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


TOÁN VUI

BTV015a –

 Giáo sư Thạch rất tự hào ông là anh của một nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Người ta lại biết được rằng giáo sư không có em trai! nhưng giáo sư là người nói thật.
Làm sao giải thích được trường hợp đó?

BTV015b-

Một con ốc bò từ đáy giếng khô lên miệng giếng. Ban ngày, ốc bò lên được 3m nhưng ban đêm lại bị trượt xuống 2m vì đuối sức. Giếng sâu 10m. Hỏi vậy bao lâu thì ốc lên đến miệng giếng?

LỜI GIẢI Kỳ BK014

BTV014a

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + (8 x 9) = 100
123 – 45 – 67 + 89 = 100
12 + 34 + (5 x 6) + 7 + 8 + 9 = 100

Bây giờ, mời độc giả tìm thêm 1 lời giải khác của bài toán trên. Độc giả có thể tìm 1 lời giải bắt đầu bằng số (1 + 2) x (3 x 4) = 36.

BTV014b

Thầy giáo đã hỏi thằng Bí. Nếu đứa được hỏi là Bo, thì có 2 trường hợp:
a) Nếu Bo là đứa luôn luôn nói láo, nó sẽ trả lời là “Dạ, không phải” (trái với sự thật là nó
chính là đứa luôn luôn nói láo!)
b) Nếu Bo là đứa luôn luôn nói thật, thì câu trả lời cũng vẫn là “Dạ, không phải” (đúng với
sự thật là nó không phải lả đứa nói láo!)

Trong cả 2 trường hợp, nếu Bo trả lời, thì câu trả lời không phải là “Dạ, phải”.
Tóm lại: thầy giáo đã hỏi Bí và Bí chính là đứa luôn luôn nói thật!

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: