ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN016

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK016 – Bài: DVSN016

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

TOÁN VUI

BTV016a

Già An hỏi già Bình về sự liên hệ giữa già Bình với cậu Tiên. Già bình trả lời “Cha của thằng Tiên là đứa con độc nhất của ba tôi”. Hỏi vậy, già Bình và cậu Tiên liên hệ gia tộc như thế nào?

BTV016b

Trong một bữa tiệc, 10 người cùng bắt tay lẫn nhau. Hỏi vậy, có tất cả bao nhiêu cái bắt tay ? (Hai người bắt tay nhau kể là 1 cái bắt tay)

LỜi GIẢI Kỳ BK015

BTV015a

Nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới đó là em gái của giáo sư Thạch! Cô tên Ngọc.

Bây giờ mời độc giả giải tiếp bài toán: Thật ra, giáo sư Thạch và cô Ngọc có cùng ngày, giờ và năm sinh và có cùng cha mẹ, nhưng hai người không phải là anh em sinh đôi! Mời độc giả giải thích giùm!

BTV015b

Ban ngày, ốc bò lên được 3m nhưng ban đêm bị trượt mất 2m. Vậy, mỗi ngày ốc rút ngắn khoảng cách được 1m. Trong 8 ngày, ốc rút ngắn khoảng cách được 8m. Còn lại khoảng cách 2m sau cùng,
ốc đạt được trong ngày thứ 9. Tóm lại, ốc lên đến miệng giếng trong 9 ngày.

Bây giờ, mời độc giả giải tiếp bài toán như sau. Mỗi ngày, ốc chỉ bò lên 2m, dành sức để bám tuờng ban đêm, nên ban đêm ốc chỉ bị trượt xuống có 0.5m. Hỏi vậy bao lâu thì ốc lên đến miệng giếng. Chú ý: đây là con ốc tinh khôn, biết tính toán đắn đo!

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: