ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN017

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK017 – Bài: DVSN017

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

TOÁN VUI

BTV017a

– Anh Tư bảo thằng Út vào nhà lấy bánh sinh nhật ra đãi khách. Thằng Út thắc mắc hỏi: “Cái bánh lớn quá, cắt bao nhiêu phần cho đủ?”. Để thử trí thông minh của Út, anh Tư hóm hỉnh trả lời: “Thì cắt gấp đôi của phân nửa của ba phần tư cái bánh là đủ”.
Xin bạn giúp thằng Út cắt phần bánh đúng như ý anh nó bảo.

BTV017b

– Có 2 cái đồng hồ cổ A và B. Đồng hồ A chết và đồng hồ B đi trể 75 giây mỗi nửa giờ. Nếu 2 đồng hồ được vặn chỉ đúng 12 giờ khuya ngày Chủ nhật thì:
a) Đồng hồ nào chỉ đúng giờ nhiều lần nhất trong những ngày sau đó?
b) Trong bao lâu thì 2 đồng hồ chỉ giờ như nhau?

LỜI GIẢI Kỳ BK016


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: