ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN018

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK018 – Bài: DVSN018

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


TOÁN VUI

BTV018a

– Hai xe lửa, một xe khởi hành lúc 8.00 AM từ Sydney đi Melbourne với vận tốc trung bình 70 km/giờ, chiếc kia khởi hành lúc 9.00 AM từ Melbourne đi Sydney với vận tốc trung bình
140 km/giờ. Hỏi vậy khi 2 xe lửa nầy bắt đầu gặp nhau, thì xe nào ở gần Sydney nhất ?

BTV018b

– Có 9 dồng tiền vàng trong đó có 1 đồng giả nhẹ hơn đồng tiền thật. Có thể nào dùng cân dĩa (cân có 2 dĩa) để chỉ cân 2 lần mà biết được đồng tiền giả hay không?

LỜI GIẢI Kỳ BK017

BTV017a

Gấp đôi của phân nửa là nguyên phần. Gấp đôi của phân nửa của ¾ cái bánh là ¾ cái bánh!
Bây giờ, mời độc giả giải bài toán tương tự, nếu câu trả lời của anh Tư là “Thì cắt phân nửa của phân nửa của ¾ cái bánh”.

BTV017b

a) Đồng hồ B đi trể 75 giây mỗi nửa giờ hay mỗi 12 giờ, đồng hồ B đi trể
75 x 12 x 2 = 1,800 giây = 1/2 giờ
=> Đúng 12 giờ trưa thứ Hai, đồng hồ B chỉ 11 giờ 30 phút (vì đi trể nửa giờ). Trong lúc đó,
đồng hồ A chỉ đúng giờ!
=> Đúng 12 giờ đêm thứ Hai, đồng hồ B chỉ 11 giờ (vì đi trể 1 giờ). Trong lúc đó, đồng hồ
A chỉ đúng giờ!

Tóm lại, trong 24 giờ, đồng hồ A chỉ giờ đúng 2 lần và đồng hồ B luôn luôn đi trể!
Vậy, đồng hồ chết A chỉ đúng giờ nhiều lần hơn đồng hồ B!

b) Mỗi 12 giờ, đồng hồ B đi trể nửa giờ. Nếu đồng hồ B đi trể đúng 12 giờ thì nó lại sẽ chỉ đúng
12 giờ trên mặt đồng hồ. Đồng hồ B đi trể đúng 12 giờ sau thời gian:
12 / (1/2) x 12 = 288 giờ hay 288/24 = 12 ngày
Sau 12 ngày, đồng hồ B lại chỉ đúng 12 giờ đêm như đồng hồ A.

Bây giờ, mời độc giả giải tiếp bài toán như sau: đồng hồ B đi sớm 1 giờ mỗi ngày (24 tiếng). Trong bao lâu thì hai đổng hồ A và B chỉ cùng giờ?

______________________
Xem các lời giải kỳ tới BK019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: