ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN019

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK019 – Bài: DVSN019

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

TOÁN VUI

BTV019a

–  Ông A dẩn con chó cưng đến nhà người bạn chơi. Nhà người bạn ở cách nhà ông A
10 km. Bận về, ông A đi bộ với vận tốc đều 5 km/giờ nhưng con chó thì khác, nó rất phấn khích và chạy nhanh 7 km/giờ về trước, vẫn thấy ông chưa về, nó lại chạy trở lại gặp ông. Con chó cứ thế mà chạy đi chạy lại, vẫn cùng vận tốc, cho đến khi chủ và chó cùng đến nhà một lượt. Hỏi vậy con chó đã chạy bao nhiêy cây số?

BTV019b

– Bốn con số 2, 3, 6 và 7 phải sắp xếp thế nào đề có một số N chia đúng cho 4, cho 9,
và cho 11?

LỜI GIẢI Kỳ BK018

BTV018a

Lẽ dĩ nhiên, khi 2 xe lửa Sydney-Melbourne và Melbourne-Sydney bắt đầu gặp nhau, tức là khi đầu của 2 xe ngang nhau, thì xe Sydney-Melbourne phải gần Sydney hơn chứ! Giờ giấc khởi hành và vận
tốc của 2 xe không ăn thua gì trong bài toán nầy, chỉ để đánh lừa thiên hạ thôi!

BTV018b

Cân lần thứ nhất: để trên 2 dĩa, mỗi dĩa 3 đồng tiền.
Nếu 2 dĩa cân bằng, tức là đồng tiền giả phải nằm trong số 3 đồng tiền chưa cân. Lấy 3 đồng tiền chưa cân nầy để cân lần thứ hai.
Nếu 2 dĩa không cân bằng, tức là đồng tiền giả phải nằm trên dĩa cân nhẹ hơn. Lấy 3 đồng tiền trong dĩa nhẹ nầy để cân lần thứ hai.
Cân lần thứ hai: để trên 2 dĩa, mỗi dĩa 1 đồng tiền, còn 1 đồng tiền để riêng ra (trong 3 đồng tiền cân lần thứ hai).
Nếu 2 dĩa cân bằng, thì đồng tiền giả là đồng tiền đã để riêng ra.
Nếu 2 dĩa không cân bằng, thì đồng tiền giả là đồng tiên ở trên dĩa cân nhẹ hơn.

Bây giờ, mời độc giả giải bài toán tương tự với 10 đồng tiền vàng trong đó có 1 đồng tiền giả và cân 3 lần.

________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK0020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: