ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN024

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK024 – Bài: DVSN024

 

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC024

TOÁN VUI

BTV024a – Nếu 4 gà mái đẻ 4 trứng trong 4 phút, thì 8 gà mái trong 8 phút đẻ được bao nhiêu trứng ?

BTV024b– Hùng và Dũng cùng chạy đua trên khoảng đường 100m. Cùng mức khởi hành nhưng khi Dũng đến đích thì Hùng còn cách đích 5m. Hai người đua lại, nhưng để cho công bình, lần nầy, Hùng bắt đầu tại mức khởi hành cũ nhưng Dũng lùi xa mức khởi hành của mình 5m. Nếu tốc độ của 2 người trong 2 lần đua như nhau, thì ai thắng trong lần đua thứ hai ?

LỜI GIẢI: Kỳ BK023

BTV023b
C được 4 đô la. Sau khi A lấy phần mình rồi, số tiền còn lại X, nếu chia 2 thì B và C mỗi người
phải được phân nửa, nhưng B lại lấy thêm 1 đô la nên số tiền còn lại cho C chỉ có 4 đô la! Vậy,
số tiền phân nửa đó phải là 5 đô la và số tiền nguyên X phải bằng 10 đô la.
Tương tự như trên, số tiền mẹ cho Y nếu chia 2 (tạm quên C) thì A và B mỗi người phải được
phân nửa, nhưng A lại lấy thêm 1 đô la nên số tiền khi đến tay B chỉ có 10 đô la. Vậy phân nửa
số tiền đó phải là 11 đô la và số tiền nguyên Y phải bằng 22 đô la.
Tóm lại: số tiền mẹ cho 3 anh em A, B và C là 22 đô la, A chia được 12đô la, B 6 đô la và
C 4 đô la.

Bây giờ, mời độc giả giải bài toán như sau: Chị Tư đem rổ trứng ra chợ bán. Lần thứ nhất, chị
bán nửa rổ trứng và nửa trứng. Lần thứ nhì, chị bán nửa rổ trứng còn lại và nửa trứng. Còn lại 1
trứng chị tặng cho chị Năm ngồi kế bên. Hỏi vậy, chị Tư bán được bao nhiêu trứng?

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK025

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: