ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN025

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK025 – Bài: DVSN025

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC025

TOÁN VUI

BTV025a – Trong một lớp học nọ, học sinh phải chọn 1 hay cả 2 môn học: Âm nhạc và Vẽ. Có 35% học sinh không chọn Âm nhạc, 45% học sinh không chọn Vẽ. Hỏi vậy có bao nhiêu phần trăm học sinh chọn cả 2 môn học Âm nhạc và Vẽ?

BTV025b– Hai chiếc xe bò, một chiếc ở trạm A một chiếc ở trạm B, cách nhau 12 km. Cả hai chiếc khởi hành cùng giờ và cùng có vận tốc 3 km/giờ, đi ngược chiều nhau. Lúc xe bò ở trạm A bắt đầu lăn bánh, thì một con ruồi trâu, cũng bắt đầu bay từ trạm A đến trạm B. Khi gặp xe bò khởi hành từ trạm B, thì nó lại bay ngược về trạm A, nhưng đến khi gặp xe bò khởi hành từ trạm A thì lại bay trở lại trạm B. Cứ thế tiếp tục, bay đi bay lại như thế cho đến khi 2 xe bò gặp nhau thì ruồi bị đập chết. Hỏi vậy từ lúc bắt đầu bay đến khi chết, ruồi bay được bao xa, biết rằng ruồi bay với vận tốc trung bình 8 km/giờ ?

LỜI GIẢI: Kỳ BK024

BTV024a
4 gà mái đẻ 4 trrứng trong 4 phút, tức là 1 gà mái đẻ 1 trứng trong 4 phút.
=> 1 gà mái đẻ được 2 trứng trong 8 phút
=> 8 gà mái đẻ được 16 trứng trong 8 phút.

Bây giờ, mời bạn giải tiếp bài toán : 1.2 gà mái đẻ 1.2 trứng trong 1.2 giớ. Hỏi vậy 10 gà mái đẻ 10 trứng trong mấy giờ ?

BTV024b
Trong lần đua thứ nhất, Dũng chạy được 100m thì Hùng chạy được 95m. Vì tốc độ của 2 người trong lần đua thứ hai giốnng như lần đua thứ nhất, nên trong lần đua thứ hai, khi Hùng chạy được 95m thì bị Dũng bắt kịp (Dũng chạy được 100m nhưng phải khởi hành xa hơn 5m). Hai người phải tranh đua trong 5m sau cùng nầy để phân thắng bại. Dũng cũng thắng như lần đua thứ nhất vi Dũng chạy nhanh hơn.

Bây giờ, mời bạn giải lại bài toán nếu mức khởi hành của Dũng lùi xa hơn mức khởi hành của Hùng 6m.

________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK026

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: