ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN026

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK026 – Bài: DVSN026


SUDOKU
:
Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 
Hướng dẩn Ô Chữ  BOC026

 

 TOÁN VUI

 BTV026a –  Một bộ lạc ở Phi châu có 800 phụ nữ. Ba phần trăm phụ nữ chỉ đeo 1 khoen tai. Trong số 97% phụ nữ còn lại, phân nửa đeo 2 khoen tai và phân nửa không đeo gì cả. Hỏi vậy có bao nhiêu khoen tai đeo bởi phụ nữ trong bộ lạc ?

BTV026b   Có 10 chồng tiền, mỗi chồng gồm 10 đồng tiền kim loại 50 xu, trong đó có 1 chồng gồm toàn đồng tiền giả. Đồng 50 xu thật thì bạn đã biết trọng lượng, đồng tiền giả thì nặng hơn đồng tiền thật 1 gram . Dĩ nhiên, bạn có thể khám phá được chồng tiền giả bằng cách cân (cân 1 dĩa) các chồng tiền lần lượt, nhưng như vậy thì bạn phải có 10 lần cân ! Có cách nào nhanh nhất để khám phá được chồng đồng tiển giả hay không? Xin bạn giúp cho.

 

 LỜI  GIẢI:    Kỳ  BK025

 

 BTV025a

35% học sinh không chọn Âm nhạc, tức là 35% chọn Vẽ, 45% học sinh không chọn Vẽ, tức là 45% chọn Âm nhạc.

= >   35%  + 45% = 80% học sinh chỉ chọn một môn Âm nhạc hay Vẽ
= >  100%  – 80% = 20% học sinh chọn cả 2 môn Âm nhạc và Vẽ

 Bây giờ, mời độc giả giải tiếp: trong lớp trên có 50% học sinh chỉ chọn Âm nhạc và 35% chọn cả 2 môn Âm nhạc và Vẽ. Có bao nhiêu phần trăm học sinh chỉ chọn Vẽ?

BTV025b

Vì đi ngược chiều nhau với vận tốc 3 km/giờ, nên mỗi giờ, 2 xe bò gần nhau được 6 km. Vì lúc đầu cách nhau 12 km, nên 2 xe bò gặp nhau sau 12/6 = 2 giờ.  Từ lúc xe bò ở trạm A khởi hành đến lúc gặp xe bò khởi hành ở trạm B, thời gian là 2 giờ. Đó cũng là thời gian bay của con ruồi từ lúc đầu đến lúc chết. Vậy: 

                 Từ lúc khởi đầu bay đến khi chết, ruồi bay được 8km x 2 = 16 km.

 Câu hỏi thêm:   Nếu sau khi 2 xe bò gặp nhau, con ruồi không chết mà bay trở ngược về trạm A mới bị đập chết, thì con ruồi đã bay được bao xa đến khi chết?

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK027

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: