ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN028

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK028 – Bài: DVSN028

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 Hướng dẩn Ô Chữ  BOC028

 

 TOÁN VUI

 BTV028a –  Một con gà và nửa con gà có thể đẻ 1 trứng và nửa trứng gà trong 1 ngày và nửa ngày. Hỏi vậy: trong bao lâu thì 100 con gà đẻ được 100 trứng gà ?

BTV028b   Mội phú ông chết đi để lại một bầy trâu 17 con với di chúc chia cho 3 người con trai như sau: thằng Hai được 1/2, thằng Ba 1/3 và thằng Tư 1/9 bầy trâu.  Ba anh em không biết phải phân chia bầy trâu thế nào cho đúng với ý của cha. Bạn có cách nào không? Xin giúp hộ.

 LỜI  GIẢI:    Kỳ  BK027

 

 BTV027a

X  = 20 => Trong các số  a, b, c, …, x, y  thế nào cũng có 1 số bằng 20. Số đó là  v = 20.
  =>  X – v  = 20 – 20  =  0
Tích số P có thừa số (X – v) bằng 0 nên bằng 0  =>  P = 0

 BTV027b

Phần lớn các bạn có câu trả lời như sau :
Mỗi mặt của khối lập phương lớn có  10 x 10 = 100 khối nhỏ. Khối lập phương có 6 mặt.
=> Tổng số khối lập phương nhỏ nhìn thấy được bằng 100 x 6 = 600
Kết quả trên sai! Vì sao ? Vì các khối nhỏ dọc theo các cạnh của hình lập phương lớn đã được
tính gấp đôi và các khối nhỏ ở 8 góc đã được tính gấp ba!

 Các bạn có thể tìm được kết quả đúng bằng nhận xét đơn giản sau:
Phần bên trong của khối lập phương lớn không thấy được là một khối lập phương kích thước
8 x 8 x 8 = 512  ráp lại bởi 512 phối lâp phương nhỏ.

=> Số khối lập phương nhỏ bề ngoài nhìn thấy được bằng:
                        1,000 – 512  =  488

 Bây giờ, mời độc giả tìm và kiểm nghiệm xem một Rubic Cube kích thước 3x3x3 có mấy khối nhỏ nhìn thấy được bên ngoài.

 __________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK029

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: