ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN029

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK029 – Bài: DVSN029

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 Hướng dẩn Ô Chữ  BOC029

 

 TOÁN VUI

 BTV029a –  Chứng minh rằng bình phương của mọi số lẻ lớn hơn 1 trừ bớt 1 là một bội số của 8 (hay chia đúng cho 8).

BTV029b   Trên bàn có 60 que diêm. Hai người bạn A và B cùng bày trò chơi như sau:
Mỗi người thay phiên nhau lấy que diêm 1, 3, 5 hay 7 que. Người thắng cuộc là người lấy hết que diêm sau cùng. B nói với A “Tôi nhường anh lấy trước vì anh lớn tuổi hơn tôi!” và A đồng ý. Hỏi vậy sau cùng thì ai thắng cuộc, A hay B?

 

 LỜI  GIẢI:   Kỳ  BK028

 

 BTV028a

Nhân số gà và trứng gà cho 2 (nhưng không đổi thời gian) :
=> Ba con gà đẻ 3 trứng trong 1.5 ngày
=> 1 con gà đẻ 1 trứng trong 1.5 ngày
=> 100 con gà đẻ 100 trứng gà trong 1.5 ngày!

BTV028b

Ba anh em đã nhờ làng giải quyết hộ và một trưởng lão đã đứng ra giải quyết như sau : 
Ông đem một con trâu của nhà ông đến nhập với 17 con trâu của phú ông  
để có một bầy 18 con, rồi phân chia như sau :

–          Thằng Hai chia 1/2 bầy, được 18/2  =  9  con trâu
–          Thằng Ba chia 1/3  bầy, được  18/3 =  6  con trâu
–          Thằng Tư chia 1/9 bầy, được   18/9 =  2  con trâu
                                                                                     ===
                                                         Tổng cộng :     17  con trâu

Vậy là, còn 1 con trâu, con trâu của ông, ông dắt về!

Bây giờ, mời bạn giải bài toán tương tự: ông phú hộ có 3 người con, thằng Hai, thằng Ba và
thằng Tư là 2 anh em sinh đôi. Ông có 28 con trâu để lại với di chúc: thằng Hai 1/3 và 2 đứa
sinh đôi, mỗi đứa 3/10 bầy trâu.  Xin bạn phân chia hộ.

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK030

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: