ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN031

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK031 – Bài: DVSN031


SUDOKU
:
Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


  Hướng dẩn Ô Chữ BOC031
 

TOÁN VUI

BTV031a – Có 2 bà mẹ và 2 người con cùng chia nhau $45 tiền trúng lô tô, gồm 3 tờ giấy $10 và 3 tờ giấy $5, mà không phải đổi ra tiền lẻ. Hỏi mỗi người chia được bao nhiêu?

BTV031b- Ba người bạn An, Bình và Cang cùng đi chơi xa. An đem theo 15 ổ bánh mì, Bình 9 ổ còn Cang thì chỉ đem theo $8. Ba người cùng đồng ý gom tất cả bánh mì lại rồi chia đều cho 3, mỗi người được 1 phần. Phần Cang thì giao hết số tiền cho An và Bình. Hỏi vậy An và Bình chia số tiền $8 thế nào cho công bình?

LỜI GIẢI Kỳ BK030

BTV030a
Các ước số của 25 là 1, 5 => 25 ≠ 1 + 5
Các ước số của 26 là 1, 2, 13 => 26 ≠ 1 + 2 + 13
Các ước số của 27 là 1, 3, 9 => 27 ≠ 1 + 3 + 9
Các ước số của 28 là 1, 2, 4, 7, 14 => 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14
Số hoàn hảo phải tìm giữa 25 và 30 là 28.

Bây giờ, mời độc giả tìm một số hoàn hảo khác ở giữa 495 và 500.

BTV030b
Gọi x là số bậc của cầu thang. Mỗi ngày, già An nhảy bộ xuống cầu thang 3 lần, mỗi lần x/3 bước, tổng cộng 3 lần x/3 bước hay x bước. Mỗi ngày, già An cũng leo bộ lên cầu thang 3 lần, mổi lần x/2 bước, tổng cộng 3 lần x/2 bước hay 3x/2 bước.
Kể cả lên xuống, mỗi ngày già An đã sử dụng cầu thang tổng cộng 45 bước. Vậy:
x + 3x/2 = 45
hay 5x = 90 => x = 18
Tóm lại: cầu thang có 18 bậc.

Bây giờ, mời độc giả giải lại bài toán với thêm giả thiết: buổi tối, già An còn lên xuống cầu thang 1 lần nữa nhưng bước từng bậc một trong đêm tối và mỗi ngày già An đã sử dụng cầu thang tổng cộng 54 bước.

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK032

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: