ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN033

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK033 – Bài: DVSN033


SUDOKU
:
Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


Hướng dẩn Ô Chữ BOC033


TOÁN VUI

BTV033a  –  Một xe lửa dài 100m chuyển động 100m / 1 phút chạy qua một đường hầm dài 100m phải mất bao lâu?

BTV033b  –  Tất cả cà vạt của ông Tâm đều có màu đỏ trừ 2 cái (1). Tất cả cà vạt của ông Tâm
đều có màu vàng trừ 2 cái (2). Tất cả cà vạt của ông Tâm đều có màu nâu trừ 2 cái (3).
Hỏi vậy: ông Tâm có bao nhiêu cà vạt?


LỜI GIẢI: Kỳ BK032

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới  BK034

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: