ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN035

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK035 – Bài: DVSN035


SUDOKU
:
Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


Hướng dẩn Ô Chữ BOC035


TOÁN VUI

BTV035a –  Hiện tuổi của Ti chỉ bằng 1/4 tuổi của ba Ti. Ba Ti hứa khi nào tuổi của Ti bằng được 5/8 tuổi của ba Ti, ba Ti sẽ cho Ti 1 triệu đồng. Ti than thở: “như vậy thì lâu quá, còn đến 48 năm nửa, bố ơi!”. Hỏi vậy: hiện nay Ti bao nhiêu tuổi?

BTV035b  –  Ba đồng hồ treo trên tường lần lượt chỉ 4.20, 5.20 và 6.20. Cả 3 đồng hồ đó đều chạy nhanh, do đó các giờ của chúng đều sai. Biết rằng độ sai trung bình của cả các giờ trên 3 đồng hồ đó là 1giờ 5 phút, hỏi vậy: giờ đúng là bao nhiêu?

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK034

BTV034a
Bạn phải lấy ra ít nhất 3 chiếc vớ mới chắc chắn có được 2 chiếc vớ cùng màu. Thật vậy, nếu 2 chiếc vớ đầu cùng màu, thì may quá! Nếu không, thì lấy thêm chiếc vớ thứ ba, thì chắc chắc bạn có 2 chiếc vớ cùng màu!

Bây giờ mời bạn giải lại bài toán nếu bạn có 10 chiếc vớ đỏ , 6 chiếc vớ xanh và 5 chiếc vớ trắng.

BTV034b
Bạn đổ 4 thùng đựng phân nửa rượu sang 2 thùng trống để có thêm 2 thùng đầy rượu và chỉ còn 3 thùng đựng phân nửa rượu. Như vậy, bạn có 9 thùng đựng đầy rượu, 3 thùng đựng phân nửa rượu và
9 thùng trống. Mỗi người con chia được: 3 thùng đầy rượu, 1 thùng chỉ đựng phân nửa rượu và 3 thùng trống.

Bây giờ, mời bạn giải lại bài toán với giả thiết mới: 4 người con, 11 thùng đầy rượu, 10 thùng phân nửa rượu và 2 thùng trống.

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK036

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: