ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN037

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK037 – Bài: DVSN037

SUDOKU:  Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

TOÁN VUI

BTV037a– Nếu bạn tiếp tục trừ 4 cho 66 thì sau cùng còn lại bao nhiêu?

BTV037b – Ba người bạn tên Hồng, Xanh và Lam ăn trưa chung với nhau. Một người mang cà vạt màu xanh, một người mang cà vạt màu lam và một người mang cà vat màu hồng. Trong lúc dùng trà, người bạn mang cà vạt xanh nhìn quanh và hô lên “Các bạn có thấy không? mặc dầu cà vạt của chúng ta có màu như tên của chúng ta nhưng không ai mang cà vạt có màu đúng như tên của mình” Người bạn tên Lam nhìn một vòng rồi cũng công nhận “Anh nói đúng, tôi cũng thấy như vậy”.
Bạn có thể nào xác nhận màu cà vạt của ba người bạn trên hay không ?

LỜI GIẢI: Kỳ BK036


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: