ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN039

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK039 – Bài: DVSN039

SUDOKU:  Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

TOÁN VUI

BTV039a- Bà Tư nói với bạn: “Tôi có 5 đứa con trai và mỗi đứa chỉ có 1 em hay chị gái mà thôi”. Hỏi vậy bà Tư có mấy đứa con?

BTV039b – Một tội nhân bị án tử hình. Hình phạt có thể là treo cổ hay ngồi ghế điện và đã được định trước mà tội nhân không được biết. Trước khi thọ án, tội nhân được đặc ân cho phát biểu một câu. Nếu câu đó sai, tội nhân sẽ bị treo cổ. Nếu câu đó đúng, tội nhân sẽ bị ngồi ghế điện. Hỏi vậy: tội nhân phải phát biểu thế nào để thoát án tử hình?

LỜI GIẢI:   Kỳ BK038


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: