ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN040

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK040 – Bài: DVSN040

SUDOKU:  Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


TOÁN VUI

BTV040a-    Nếu 5 con ngựa ăn 5 bó cỏ trong 5 phút thì trong bao lâu 100 con ngựa ăn hết 100 bó cỏ?

BTV040b –   Tí và Tèo cùng đi dự sinh nhật bạn về, mỗi đứa mang một hộp kẹo. Khi gần đến nhà, Tí than thở với Tèo: “Kẹo của tao còn ít quá, phải chi mầy chia cho tao một phần kẹo của mầy thì tao mừng lắm”. Tèo suy nghĩ một lát rồi trả lời Tí: “Bây giờ tao đưa một phần kẹo của tao cho mầy để mầy có gấp đôi số kẹo mầy có sẵn, nhưng mầy phải đưa lại tao 8 viên kẹo để tao có mà ăn. Còn 2 km nữa là tụi mình về đến nhà. Cứ đi được 1 km, thì tụi mình lai lặp lại cách chia kẹo như thế đó. Nhưng về đến nhà thì Tí không còn viên kẹo nào trong hộp! Hỏi vậy số kẹo của Tí trước khi bắt đầu trao đổi kẹo với Tèo là bao nhiêu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK039

BTV039a
Bà Tư có 6 đứa con: 5 trai và 1 gái. Cô con gái nầy có thể là chị hay em gái của mỗi cậu con trai.

Bây giờ, mời bạn cho biết bà Năm có mấy đứa con trai, mấy đứa con gái khi bà nói: “Tôi có 7 đứa con mà phân nửa số đó là con trai”.

BTV039b
Tội nhân chỉ cần phát biểu một câu đơn giản như sau: “Tôi sẽ bị treo cổ”.
Nếu hình phạt đã định là “treo cổ”, thì lời phát biểu đúng và tội nhân không thể bị treo cổ. Nếu hình phạt định sẵn là “ngồi ghế điện”, thì lời phát biểu sai và tội nhân không thể bị ngồi ghế điện được!

Lời phát biểu thông minh của tội nhân đã gây thắc mắc cho quan toà xử án và quan đã cho xử lại vụ án. Kết quả là tội nhân đã thoát chết, chỉ phải chịu phạt khổ sai 20 năm thôi!

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK041

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: