ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN042

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK042 – Bài: DVSN042

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

TOÁN VUI

BTV042a – Có một ổ bánh sinh nhật hình tròn lớn và 8 thực khách. Có cách nào chỉ cần 3 nhát cắt mà chia ổ bánh thành 8 phần hay không? Lẽ dĩ nhiên, bạn không thể cắt ổ bánh làm 2 rồi chồng phân nửa nầy lên phân nửa kia trước khi cắt tiếp vì sẽ làm hư những hoa văn rất đẹp trên ổ bánh.

BTV042b – Ba người bạn A, B và C lái 3 xe hơi cùng đi từ Sydney lên Gosford. Giữa đường xe của C hết xăng. Cả 3 cùng dừng xe lại và tìm cách giải quyết. A còn 10 lít xăng, B còn 6 lít. A và B cùng gom xăng của mình lại và chia đều cho 3 người. Khi đến Gosford, C trả cho 2 bạn 8 đôla. Hỏi vậy: A và B chia 8 đôla thế nào cho công bình?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK041

BTV041a
Về giới tính của 3 đứa con, 8 trường hợp có thể xảy ra như sau (T: Trai, G: Gái):

TTT, TTG, TGT, GTT, TGG, GTG, GGT, GGG

Trong 8 trường hợp trên có 2 trường hợp TTT, GGG cả 3 đứa con cùng là trai hay cùng là gái.
Vậy : xác suất để 3 đứa con đều là trai hay đều là gái bằng 2/8 hay 1/4.

BTV041b
Bạn chỉ cần lấy banh 1 lần là có thể xác định được màu của các quả banh trong 3 hũ.
Thật vậy:
Bạn lấy 1 quả banh từ hũ có nhãn XĐ. Biết được màu của quả banh nầy, thí dụ X, bạn có thể kết luận là quả banh còn lại trong hũ cũng cùng màu, tức là Xanh (vì nếu không, tức là Đỏ thì nhãn XĐ của hũ nầy ghi đúng với màu của 2 banh trong hũ).
Từ đấy, bạn có thể suy ra: hũ có nhãn ĐĐ không thể chứa 2 quả banh Đỏ (vì nhãn sai), cũng không thể chứa 2 quả banh Xanh (vì đã có hũ đựng 2 quả banh xanh rồi). Vậy, hũ có nhãn ĐĐ phải đựng 1 quả banh Đỏ, 1 quả banh Xanh.
Còn lại hũ có nhãn XX phải chứa 2 quả banh Đỏ.
Tóm lại: Hũ có nhãn XĐ chứa 2 quả banh Xanh (thí dụ quả banh Xanh được lấy ra từ hũ có nhãn XĐ). Hũ có nhãn ĐĐ chứa 1 quả banh Đỏ, 1 quả banh Xanh. Hũ có nhãn XX chứa 2 quả banh Đỏ.

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK043

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: