ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN007

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK007 – Bài: DVSN007

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).
Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM;
Can-xi => CANXIBTV006a
(70 + 75 + 85 + 80) / 3 = 100 dư 10
=> Có 10 học sinh giỏi cả 4 môn Toán, Anh văn, Lý Hoá và Âm nhạc.

Bây giờ, mời độc giả giải thêm 2 câu hỏi tương tự:
a) Trong lớp học trên, cũng có 92% học sinh giỏi Lịch sữ. Có bao nhiêu học sinh giỏi cả 5 môn Toán, Anh văn, Lý Hoá, Âm nhạc và Lịch sử?
b) Cũng trong cùng lớp học trên, có 90% học sinh giỏi Địa lý. Có bao nhiêu học sinh giỏi cả 6 môn Toán, Anh văn, Lý Hoá, Âm nhạc, Lịch sử và Địa lý?

BTV006b
Trong 1 ngày, người thợ thứ nhất sơn được 1/10 ngôi nhà, người thứ nhì 1/8 ngôi nhà và người
thứ ba 1/7 ngôi nhà. Trong 1 ngày, cả 3 người thợ làm chung sơn được 1/10 + 1/8 + 1/7 = 53/280 ngôi nhà. Suy ra, ngôi nhà sẽ được sơn xong trong 280/103 = 2 ngày 5 giờ (tính 7 giờ/1 ngày).
Đó là lý thuyết thôi. Thực tế, năng xuất của thợ thuyền khi làm chung thường kém hơn khi làm riêng!

Bây giờ, mời độc giả giải bài toán tương tự của 3 vòi nước: vòi thứ nhất chảy đầyhồ trong 12 giở, vòi thứ hai trong 9 giờ và vòi thứ ba trong 7 giờ. Nếu 3 vòi nước cùng chảy một lượt, thì trong bao lâu hồ sẽ đầy nước?

________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: