ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN008

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK008 – Bài: DVSN008

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM;
Can-xi => CANXI


Đính chánh:     Ngang 4  đổi thành Ngang 5  ;   Ngang a.  đổi thàh Ngang 12 ;
Ngang b. đổi thành Ngang 13  ;    Ngang-28. Có thấm ….

 

TOÁN VUI

BTV008a – Có bao nhiêu con số 9 khi bạn đếm từ 1 đến 100?

BTV008b – Đây là một trò chơi. Tôi có một đồng xu 5 cents và một đồng xu10 cents. Bạn hãy nắm một đồng xu ở bàn tay nầy và một đồng xu ở bàn tay kia. Rồi chứ? Bây giờ, bạn nhân giá trị của đồng xu ở bàn tay phải cho 3, giá trị của đồng xu ở bàn tay trái cho 2, sau đó cộng cả hai số lại và cho tôi biết kết quả, tôi sẽ cho bạn biết đồng xu nào ở bàn tay nào của bạn! Nhờ đâu tôi biết được, bạn thử tìm hiểu xem.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: