ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN009

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK009 – Bài: DVSN009

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).
Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


TOÁN VUI

BTV009a – Lúc tôi 8 tuổi thì cha tôi 31 tuổi. Bây giờ tuổi cha tôi gấp đôi tuổi tôi. Hỏi vậy, bây giờ tôi bao nhiêu tuồi?

BTV009b – Chỉ dùng số 1 và các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, làm cách nào để có 100?
Chỉ dùng số 5 và các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, làm cách nào để có 100?
Chỉ dùng số 8 và các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, làm cách nào để có 1,000?

BTV008a
Có 20 con số 9 khi bạn đếm từ 1 đến 100. Không phải 10!
Đừng quên những con số 9 khi bạn đếm từ 90 đến 99!

Mời bạn giải bài toán tương tự: “Có bao nhiêu con số 1 trong các số có 2 con số?”.

BTV008b
Trường hợp: 5 cents ở bàn tay phải, 10 cents ở bàn tay trái.
=> (5 x 3) + (10 x 2) = 35 là số lẻ
Trường hợp 10 cents ở bàn tay phải, 5 cents ở bàn tay trái
=> (10 x 3) + (5 x 2) = 40 là số chẳn
Tóm lại, nếu kết quả là một số chẳn thì đồng 10 cents ở bàn tay phải và đồng 5 cents ở bàn tay trái. Còn nếu kết quả là một số lẻ thì đồng 10 cents ở bàn tay trái và đồng 5 cents ở bàn tay phải.

Nếu thay đồng xu 5 cents bằng đồng xu 10 cents, thay đồng xu 10 cents bằng đồng xu 50 cents, thì làm sao biết được vị trí của 2 đồng xu?

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: