ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN043

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK043 – Bài: DVSN043

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

TOÁN VUI

BTV043a – Một thùng đựng lẫn lộn 20 chiếc vớ xanh và 20 chiếc vớ đỏ. Trong bóng tối, bạn phải lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc vớ để chắc chắn có được 5 đôi vớ xanh?

BTV043b – Có 5 đội banh A, B, C, D và E tranh tài. Mỗi đội lần lượt tranh tài với 4 đội còn lại: thắng 3 điểm, hoà 1 điểm, thua 0 điểm. Kết quả sau cùng là có 2 trận hoà và bảng điểm của 4 đội đầu là: A: 6 điểm, B: 7 điểm, C: 1 điểm, D: 10 điểm. Hỏi vậy: điểm của đội E là bao nhiêu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK042

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK044

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: