ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN044

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK044 – Bài: DVSN044

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

TOÁN VUI


BTV044a– Trong hình kế bên, diện tich của hình chữ nhật ABCD bằng 20 cm2. Tìm diện tích của hình chữ nhật ACFE.

BTV044b – Ba đội banh lảo tướng A, B và C cùng tranh tài trong lễ Quốc Khánh. Mỗi đội tranh tài với 2 đội còn lại: thắng 3 điểm, huề 1 điểm và thua 0 điểm. Kết quả là mỗi đội đá thủng lưới đối phương 1 trái. Bảng điểm sau cùng là: đội A: 4 điểm, đội B: 1 điểm, đội C: 2 điểm. Cho biết tỉ số các trận đấu.

LỜI GIẢI:   Kỳ BK043

BTV043a
Trường hợp không may nhất là 20 chiếc vớ đầu mà bạn lấy ra đều có màu đỏ! Nhưng, không phải lo, tiếp theo đó, bạn chỉ cần lấy tiếp 10 chiếc vớ nữa, thì chắc chắn bạn có 5 đôi vớ xanh!
Tóm lại: Để chắc chắn có 5 đôi vớ xanh, bạn phải lấy ít nhất 30 chiếc vớ ra khỏi thùng.

Bây giờ, mời bạn trả lời câu hỏi phụ: “Có khi nào bạn lấy ít hơn 10 chiếc vớ ra khỏi thùng mà được 5 đôi vớ xanh không?”

BTV043b
Tổng số trận banh bằng 5 vật chập 2, tức là bằng:

Vì số điểm trong 1 trận có đội thắng là 3 điểm, nhưng số điểm trong 1 trận mà 2 đội hoà chỉ có 2 điểm, nên tổng số điểm của tất cả 10 trận bằng 3 x 10 = 30 điểm trừ bớt số trận hoà.

Vì có 2 trận hoà, nên tổng số điểm của 10 trận đấu bằng:
                 3 x 10 – 2 = 28

Tổng số điểm của 4 đội đầu A, B, C và D bằng:
                 6 + 7 + 1 + 10 = 24

= > Điểm của đội E bằng:   28 – 24 = 4

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK045

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: