ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN046

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK046 – Bài: DVSN046

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

TOÁN VUI

BTV046a-   Có 6 cô gái, mỗi cô có 6 cái giỏ, trong mỗi giỏ có 6 con mèo mẹ, mỗi con mèo mẹ có 6 con mèo con. Hỏi vậy: có tất cả bao nhiêu chân?

BTV046b –   Một cô gái quê đem một rổ trứng ra chợ bán. Lần thứ nhất, cô bán được phân nửa rổ trứng cộng nửa trứng. Lần thứ hai, cô bán được phân nửa rổ trứng còn lại cộng nửa trứng.
Lần thứ ba, cô cũng bán được phân nửa rổ trứng còn lại cộng nửa trứng. Sau lần bán nầy, cô không còn quả trứng nào trong rổ. Hỏi vậy: lúc đầu có bao nhiêu trứng trong rổ?
 

LỜI GIẢI:   Kỳ BK045

BTV045a
Thầy chia mỗi học sinh 1 trái táo để đem về nhà, còn 1 trái thầy cắt làm 8 phần bằng nhau, chia mỗi em 1 phần ăn tại chỗ!
Còn 5 trái ổi thì sao? Thầy cắt thành 10 phần bằng nhau, chia mỗi em 1 phần, còn 2 phần thầy cùng với các em ăn tại chỗ!
Tóm lại, mỗi em sẽ đem về nhà được 1 trái táo! Còn các phần kia thì ăn tại chỗ!

BTV045b
Trước hết, bạn có thể dễ dàng biết những chi tiết sau đây:
Ba lá bài là: Đầm, Già, Ách
Ba nước bài là: Cơ, Bích, Rô

Lá Đầm nằm sát bên phải lá Già
=> Lá Ách nằm sát bên trái lá Già
Lá Ách nằm sát bên trái lá Cơ
=> Lá Già có nước Cơ
Lá Cơ nằm sát bên trái là Bích
=> Lá Đầm có nước Bích
Lá Rô nằm sát bên trái lá Cơ
=> Lá Ách có nước Rô

Tóm lại: 3 lá bài là, từ trái sang phải: Ách Rô, Già Cơ, Đầm Bích

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK047

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: