ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN047

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK047 – Bài: DVSN047

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

TOÁN VUI

BTV047a –    Một hôm nọ, ở chợ trời Rockdale, có một người mua một món đồ cũ với giá $30. Ông ta đưa cho người bán tờ giấy $100. Người bán không có tiền thối mới nhờ người bạn kế bên đổi cho $100 bạc lẻ. Khi người mua đi rồi, người bạn mới khám phá ra là $100 đã đổi là tiền giả. Người bán hàng xin lỗi và vui vẻ đưa bạn $100 thật khác. Hỏi vậy: trong vụ nầy, người bán thiệt mất hết bao nhiêu tiền?

BTV047b –   Trong các con số tứ 1 đến 1000, có bao nhiêu con số 0?

 

LỜI GIẢI:    Kỳ BK0046


BTV046a
Số mèo trong mỗi giỏ: 6 mèo mẹ và 36 mèo con. => 42 con mèo
Số mèo trong 6 giỏ: 6 x 42 = 252 con mèo
Tổng cộng số mèo của 6 cô gái: 6 x 252 = 1,512
Số chân mèo: 4 x 1,512 = 6,048
6 cô gái có 12 chân.
Tổng cộng các chân: 6,048 + 12 = 6,060 chân!

BTV046b
Gọi x là số trứng trong rổ lúc đầu.
Bán lần 1:       x/2 + 1/2 = (x + 1)/2,
Còn lại:           x – (x + 1)/2 = (x –1)/2
Bán lần 2:      (x – 1)/4 + 1/2 = (x + 1)/4
Còn lại:           (x – 1)/2 – (x + 1)/4 = (x-3)/4
Bán lần 3:      (x – 3)/8 + 1/2 = (x + 1)/8
Còn lại:           (x – 3)/4 – (x + 1)/8 = x – 7
Sau lần bán nầy, không còn quả trứng nào trong rổ
=>    x – 7 = 0  =>  x = 7

Tóm lại:    Số trứng trong rổ lúc đầu là 7. Lần thứ nhứt, cô gái bán được 4, trứng, lần thứ hai 2 trứng và lần thứ ba 1 trứng.

Lời giải có thể tìm bằng cách tính ngược.

Bây giờ, mời độc giả giải lại bài toán tương tự chỉ khác là sau lần bán thứ ba thì trong rổ cô gái còn lại 2 trứng gà.

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK048

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: