ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN048

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK048 – Bài: DVSN048

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


TOÁN VUI

BTV048a –     Ông Can mua một tập tem cũ giá $250. Sau một tháng, ông bán tập tem lại cho một người bạn được $270. Vài ngày sau, thấy tiếc, ông nài nĩ người bạn bán tập tem lại cho ông với giá $300. Sau một năm, thấy được giá, ông bán tập tem cho một người khách lạ với giá $400. Hỏi vậy: về việc mua bán nầy, ông Can lời bao nhiêu?

BTV048b –     Ba đôi vợ chồng cùng đi chơi với nhau. Đến một con sông, họ đang suy nghĩ tìm cách để qua sông, thì may mắn thấy một chiếc xuồng nhỏ không biết của ai neo gần đó. Chiếc xuồng chỉ chở được 2 người cùng một lúc. Ba ông chồng lại rất hay ghen, không ai chịu để vợ mình đi chung với một người đàn ông khác! Có cách nào để họ qua sông an toàn vui vẻ không?


LỜI GIẢI: Kỳ BK047


BTV047a

Người mua lấy được $70 tiền thật thối lại và món hàng $30 mà không tốn một xu.
Người bạn không mất gì vì đã được bạn trả lại $100 tiền thật.
Phần mà người mua gian manh hưởng được chính là phần thiệt hại của người bán.
Tóm lại, người bán thiệt hại mất $100.

Bây giờ, xin hỏi độc giả: nếu người bán có đủ bạc lẻ để thối lại cho người mua (không phải đổi tiền với bạn), thì người bán thiệt hại mất bao nhiêu?

BTV047b
a) Từ 1 đến 100 có 11 con số 0 (10, 20, … , 90, 100)
b) Từ 101 đến 110 có 10 con số 0 (101, 102, …, 110)

Từ 111 đến 200 có 10 con số 0 (120, 130, …, 190, 200)
= > Từ 101 đến 200 có 20 con số 0

c) Tương tự như b), từ 201 đến 300 có 20 con số 0

Từ 301 đến 400 có 20 con số 0
……….

Từ 801 đến 900 có 20 con số 0

d) Từ 901 đến 1000 có 21 con số 0

Tổng cộng:      11 + 8×20 + 21 = 192
Tóm lại:           Từ 1 đến 1000, có 192 con số 0.

Bây giờ, mời độc giả tìm xem trong các con số từ 1 đến 1000, có bao nhiêu con số 9.

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK049

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: