ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN050

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK050 – Bài: DVSN050

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

TOÁN VUI

BTV050a –  Trong một cuộc gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt, một nhóm học sinh cùng nhau đóng góp, người $5, người $7. Tổng cộng được $55. Hỏi vậy nhóm gồm bao nhiêu học sinh?

BTV050b –  Nhà tôi cách thành phố A 120 km. Tôi lái xe từ nhà đến thành phố A với vận tốc đều
60 km/giờ. Đi được 1 giờ, tôi quyết định tăng tốc sao cho vận tốc trung bình (từ nhà tôi đến thành phố A) là 70 km/giờ. Hỏi vậy, vận tốc trong nửa đường còn lại là bao nhiêu?

 

 LỜI GIẢI:  Kỳ BK049

BTV049b
N = 100a + 10b + c
Nhân 2 vế cho 4 => 4N = 400a + 40b + 4c
Để ý rằng 400 = 399 + 1 = (19 x 21) + 1 = bs19 + 1 và 40 = bs19 + 2
=> 4N = (bs19 + 1)a + (bs19 + 2)b + 4c = bs19 + a + 2b + 4c
4N, và do đó N, chia đúng cho 19 khi (a + 2b + 4c) chia đúng cho 19.

Thí dụ:       N = 874 => a = 8, b = 7, c = 4
=> a + 2b + 4c = 8 + 14 + 16 = 38 = 19 x 2 = bs19
=> N = 874 chia đúng cho 19

Tính chất chia đúng cho 19 cũng áp dụng được cho một số N bất kỳ với a là số trăm của N.

Thí dụ:         N = 4864 => a = 48, b = 6, c = 4
=> a + 2b + 4c = 48 + 12 + 16 = 76 = 19 x 4 = bs19
=> N = 4864 chia đúng cho 19

Bây giờ, mời độc giả sấp xếp 4 con số 1, 5, 6 và 9 để có một số N chia đúng cho 4 và cho 19.

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK051

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: