ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN053

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK053 – Bài: DVSN053

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

TOÁN VUI

BTV053a –  Một chủ tiệm rượu mất đi để lại cho 3 người con 7 thùng đầy rượu và 7 thùng chỉ còn phân nửa rượu. Làm sao chia đều các thùng rượu cho 3 người con, nhờ bạn giúp giùm.

BTV053b –  Chú tiểu chùa Sơn Mây trên núi cao rất khỉ kháo. Trước khi vào chùa, khách thập phương phải leo lên nhiều bậc đá. Một hôm, nhân xuống núi rồi trở về, chú leo đến giữa các bậc đá thì dừng lại thư giản trong 1 phút. Sau đó, chú leo thêm 8 bậc đá rồi đứng lại, hướng mặt về hướng Đông, lắng nghe tiếng chim hót. Rồi, chú tiếp tục đi trở xuống 12 bậc đá, dừng lại, lượm 1 hòn sỏi và lấy đà leo lên 1 bước để quăng hòn sỏi qua vai trái của mình. Sau cùng, chú tiếp tục nhảy 3 bậc 1 bước, đủ 9 bước thì qua khỏi các bậc đá. Hỏi vậy: có bao nhiêu bậc đá tất cả?

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK052


BTV052a

Mỗi tháng có 11 ngày có thể gây hiểu lầm. Thí dụ: trong tháng 2, các ngày 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Để ý rằng ngày 2 tháng 2 không thể gây hiểu lầm.
Vậy, trong một năm 12 tháng, có 11 x 12 = 132 ngày có thể gây hiểu lầm trong cách viết ngày tháng năm bằng cách sử dụng 2 gạch xéo.
Bây giờ, xin bạn cho biết 2 nước có cách hiểu ngày 6/8/2010 khác nhau.

BTV052b
Gọi x, y và z lần lượt là số đàn ông, số đàn bà và số trẻ em dự khán. Ta phải giải hệ thống 2 phương trình:
x + y + z = 120 (1)
50x + 20y + z = 1200 (2) x, y và z là 3 số nguyên dưong
Nhân 2 vế củ a (1) cho 50 rồi trừ vế với (2)
=> 30y + 49z = 4800 => y = 160 – 49z/30
z phải chia đúng cho 30 vì 49 = 72 không có thừa số chung với 30 = 2x3x5
Đặt z = 30 t (3) với t là 1 số nguyên dưong.
Suy ra: y = 160 – 49t (4)
Và x = 120 – y – z = 120 – 160 +49t – 30t = 19t – 40 (5)
Vì y > 0, nên theo (4): 160 – 49t > 0 => t < 4 (6) Vì x > 0, nên theo (5): 19t – 40 > 0 => t > 2 (7)
Hai điều kiện (5) và (6) được thoả khi t = 3.
Thay t = 3 vào (5), (4) và (3), ta được: x = 17, y = 13, z = 90

Tóm lại:   17 đàn ông, 13 đàn bà và 90 trẻ em.

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK054

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: