ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN056

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK056 – Bài: DVSN056

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

Hướng dẩn Ô Chữ OC056

 

TOÁN VUI

TV056a –   Christmas xảy ra vào ngày 25 tháng Chạp thì một tuần lễ sau đó là đến ngày New Year 1 tháng Giêng. Hỏi vậy: có năm nào mà Christmas và New Year xảy ra trong cùng một năm không?

TV056b –   
Hôm nay đi chợ Cầu Bông,  
Mang theo túi bạc một trăm đồng ($100)
Một trăm (100) súc vật mua về đủ ,
Kẻo sợ bà nhà đánh nát mông.
Làm sao tính được bây giờ nhỉ, 
Heo con mười đồng ($10) không bớt một,
Ba đồng ($3) chắc giá một con công,
Còn gà thì cố mua nhiều chút,
Hai (2) con chỉ tốn có một đồng ($1) 
Bà con cô bác ai lòng tốt, 
Xin giúp giùm tôi, kẻo nát mông!
Cám ơn!

 

LỜI GIẢI Kỳ K055

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: