ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN059

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK059 – Bài: DVSN059

 
SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

 

Hướng dẩn Ô Chữ OC059

 

TOÁN VUI

TV059a –  Nếu 1 chục đủ đầu là 12 thì trong 2 số: nửa chục đủ đầu của chục đủ đầu và 6 chục đủ đầu, số nào lớn hơn?

TV059b – Dọc theo xa lộ số 99 có 5 thành phố A, B, C, D và E ở cách khoàng đều nhau. Có 4 người bạn cùng mướn một chiếc taxi đi từ A đến E và đồng ý chia tiền xe như sau:

(i)     Tiền bẻ cờ $16 sẽ được chia đều cho 4 người
(ii)    Taxi chỉ ngừng ở các thành phố A, B, C, D và E mà thôi, không ngừng giữa
đường. Ở mỗi chỗ ngừng, đồng hồ tính tiền tăng lên $36
(iii)   Hành khách nào khi xuống xe, ngoài tiền xe phải trả, còn phải tặng bác
tài $3 tiền tip (để bác cho đi chung và chia tiền)

Người thứ nhất xuống xe ở B, người thứ nhì ở C, người thứ 3 ở D và người thứ tư xuống xe ở trạm cuối E.

Hỏi vậy: người thứ tư phải trả cho bác tài bao nhiêu tiền?

 

LỜI GIẢI:    Kỳ  BK058

TV058a
Đổ nước từ ly số 1 sang ly số 5 rồi đem ly số 1 trở về chỗ cũ là xong!

TV058b
Các con số có trục đối xứng thẳng đứng là: 0, 1 và 8.
Gọi a, b và c là 3 con số của N đọc từ trái sang phải:
=> N = abc     với     a ≠ 0

Khi đọc từ phải sang trái, thì
=> M = cba     với    c < a

Trong giả thiết N – M = 693, thay N và M bằng dạng khai triển của chúng trong hệ thống thập phân và rút gọn:

(100a + 10b + c) – (100c + 10b + a) = 693 => 99(a – c) = 693
=> a – c = 7 => a = 8, c = 1    (chỉ xét các số có trục đối xứng)

b là 1 số bất kỳ trong 3 con số 0, 1 và 8

Tóm lại:   có 3 số N phải tìm là: 801, 811 và 881

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới K060

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: