ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN061

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK061 – Bài: DVSN061

UDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC061

TOÁN VUI


BTV061a –
   Ông Nam trả cho cô chủ nhà hàng $15 tiền ăn. Cô chủ thấy mình tính lầm món ăn, thật ra chỉ có $10, nên cậu hầu bàn đem trả lại khách $5 và được Ông Nam tặng cho $2, chỉ giữ lại $3. Như vậy, ông Nam chi ra $12, cộng với $2 cho cậu hầu bàn, vị chi là $14. Nhưng lúc đầu, ông Nam bỏ ra $15, chớ không phải $14. Hỏi vậy $1 thiếu đó ở đâu ?

BTV061b  –  Cho 8 đồng tiền xếp thẳng hàng trên bàn như trong hình vẽ


Làm sao di chuyển các đồng tiền để có 4 chồng, mỗi chồng gồm 2 đồng tiền?
Điều kiện di chuyển các đồng tiền như sau:

(i) Mỗi lần chỉ di chuyển được 1 đồng tiền
(ii) Đồng tiền di chuyển phải nhảy qua 2 đồng tiền xếp gần nó (2 đồng tiền trong 1 chồng tiền kể là 2 đồng tiền!)
(iii) Chỉ cho phép tối đa 4 lần di chuyển.

Lời Giải:     Kỳ BK060

BTV060a
Tiền nước ngọt + tiền cái chai = $2.1
Tiền nước ngọt – tiền cái chai = $1.50
Trừ vế => 2 x tiền cái chai = $2.10 – $1.50 = $0.60
=> Tiền cái chai = $0.30
Nếu nước ngọt bên trong chai giá gấp 6 lần tiền cái chai thì tiền cái chai bằng bao nhiêu ?

BTV060b
Phân tích 242, 160, 64 và 22 thành thừa số nguyên tố:
242 = 2×112, 160 = 25x5, 64 = 26, 22 = 2×11

Bội số chung nhỏ nhất của 4 số 242, 160, 64 và 22 là:
26 x 5 x 112 = 38,720

Mỗi vòng quay của bánh lớn nhất phải đi hết 242 răng.
Để đi hết 38,720 răng, bánh xe lớn nhất phải quay:
38,720 / 242 = 160 vòng
Tóm lại: Bánh xe lớn nhất quay được 160 vòng, thì cả 4 bánh xe lại trở về vị trí đã ghi dấu.

Bây giờ, mời độc giả giải bài toán sau đây: Ba ông A, B và C cùng đạp xe trên 1 đường tròn. Trong 10 phút, ông A đi được 1 vòng, ông B 2 vòng, ông C 3 vòng. Nếu cả 3 ông cùng khởi hành tại điểm P trên đường tròn, thì trong bao lâu các ông lại cùng gặp nhau và gặp nhau tại đâu?

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK062

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: