ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN063

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK063 – Bài: DVSN063

 

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC063

 

TOÁN VUI

BTV063a –    Có thể nào chia mặt đồng hồ làm 3 phần để tổng số các số chỉ giờ trong 3 phần đó bằng nhau và bằng 26 không?

BTV063b –    Nếu một gia đình dự trù có 4 đứa con, thì trong 3 trường hợp dưới đây, trường hợp nào dễ xảy ra nhất ?
a) 4 trai hay 4 gái
b) 2 trai, 2 gái
c) 3 trai, 1 gái hay 3 gái, 1 trai

 

LỜI GIẢI:    Kỳ BK062

 

BTV062a –   Các mặt của khối lập phương là 6 hình vuông bằng nhau, nên 3
đường chéo AB, AC và BC bằng nhau. Tam giác ABC là một tam giác đều,
nên góc hợp bởi 2 đường chéo AB và AC bằng 60o.

BTV062b –   Gọi x và y là 2 con số của tuổi của cụ Vinh. Suy ra, x + y là tuổi của cháu nội nhỏ và xy
là tuổi của cháu nội lớn. Theo giả thiết, tuổi của cháu nội lớn nhiều hơn tuổi của cháu nội nhỏ 5 năm, tức là:

=> xy = x + y + 5
=> x(y – 1) = y + 5
=> x = (y + 5) / (y – 1) = (y – 1 + 6) / (y – 1)
= 1 + 6 / (y – 1) (1)

Vì x phải là số nguyên, nên (y – 1) phải chis đúng cho 6, tức là (y – 1) có thể bằng 1, 2, 3 hay 6.
Suy ra: y = 2, 3, 4 hay 7 => x = 7, 4, 3 hay 2 theo (1)
Vì x và y có thể hoán vị được, nên tuổi của cụ Vinh có thề là: 72, 27, 43 hay 34
Vì cụ Vinh đã có cháu nội, nên hợp lý nhất, tuổi của cụ Vinh phải là 72.
Tuổi của 2 cháu nội của cụ Vinh là 9 và 14.

Bây giờ, mời độc giả giải bài toán tương tự: nếu tuổi của 2 cháu nội cách nhau 6 tuổi.

____________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK064

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: