ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN064

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK064 – Bài: DVSN064

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC064

 

TOÁN VUI


BTV064a –
  Chỉ dùng nhiều nhất là bốn con số 4 và bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia, làm sao để có các số từ 1 đến 10

BTV064b –  Ba người bạn tên Hồng, Xanh và Lam ăn trưa chung với nhau. Một người mang cà vạt màu xanh, một người mang cà vạt màu lam và một người mang cà vat màu hồng. Trong lúc dùng trà, người bạn mang cà vạt xanh nhìn quanh và hô lên : “ Các bạn có thấy không? mặc dầu cà vạt của chúng ta có màu như tên của chúng ta nhưng không ai mang cà vạt có màu đúng như tên của mình.” Người bạn tên Lam nhìn một vòng rồi cũng công nhận : “Anh nói đúng, tôi cũng thấy như vậy”.
Bạn có thể nào xác nhận màu cà vạt của ba người bạn trên hay không ?

 

LỜI GIẢI:   Kỳ BK063

 
BTV063a
Phần thứ nhất gồm các số: 11, 12, 1, 2 = 26
Phần thứ hai gồm các số: 9, 10, 3, 4 = 26
Phần thứ ba gồm các số: 8, 7, 6, 5 = 26

Bây giờ, mời độc giả giải tiếp bài toán sau đây: Chia mặt đồng hồ làm 3 phần không chứa số 6 chỉ giờ, sao cho mỗi phần có tổng số các số chỉ giờ bằng 24.

 
Phần lớn độc giả sẽ chọn b) 2 trai 2 gái có lẽ vì thấy nó hợp lẽ, xuôi tai hơn! Thật ra, câu trả lời đúng phải là c) 3 trai 1 gái hay 3 gái 1 trai.
Có tất cả 16 trường hợp có thể xảy ra như sau :

TTTT, TTTG, TTGT, TGTT, GTTT,
GGGG, GGGT, GGTG, GTGG, TGGG,
TTGG, TGGT, GGTT, GTTG
TGTG, GTGT

Trong 16 trường hợp trên, có

a) 2 trường hợp có 4 trai hay 4 gái => Xác suất để có 4 trai hay 4 gái = 2/16 = 1/8
b) 6 trường hợp có 2 trai, 2 gái => Xác suất để có 2 trai, 2 gái = 6/16 = 3/8
c) 8 trường hợp có 3 trai 1 gái hay 3 gái 1 trai

=> Xác suất để có 3 trai 1 gái hay 3 gái 1 trai = 8/16 = ½

Tóm lại : Trường hợp 3 trai 1 gái hay 3 gái 1 trai có xác suất lớn nhất, tức là dễ xảy ra nhất.

 

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK065

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: