ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN066

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ – Kỳ: BK066 – Bài: DVSN066

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


 

Hướng dẩn Ô Chữ  BOC066

 

TOÁN VUI

BTV066a –    Hai xe lửa, một chiếc dài 170m, chiếc kia dài 150m, chạy ngược chiều nhau trên 2 lộ trình song song gần nhau với vận tốc như nhau 6km/giờ. Hỏi vậy: từ lúc 2 đầu xe lửa ngang nhau đến khi 2 đuôi xe lửa ngang nhau, thời gian là bao nhiêu?

BTV066b –     Có bao nhiêu cách để có một số có 6 con số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (thí dụ số 314025), không kể các số bắt đầu bằng 0?
 

LỜI GIẢI:     Kỳ  BK065

 

 

BTV065a
85% dân nói tiếng Pháp => 100% – 85% = 15% dân không nói tiếng Anh

60% dân nói tiếng Anh  => 100% – 60% = 40% dân không nói tiếp Pháp

Số dân không biết 1 thứ tiếng Anh hay Pháp bằng    15% + 40% = 55%

=> Số dân biết cả 2 thứ tiếng bằng 100 – 55 = 45%

BTV065b   

Nếu bạn nhân 3 số 7, 11 và 13, bạn sẽ được một số đặc biệt là 1001.

Nhân bất cứ số N nào có 3 con số với 7, 11, 13  tức là nhân số đó cho số 1001, bạn sẽ được một kết quả gồm 6 con số, hợp bởi 2 số N để tiếp nhau. Thật vậy, thí dụ:  khách nghĩ  số  N = 789

=> 789 x 7 x 11 x 13  =  789 x 1001  = 789789

Cộng kết quả với số của năm hiện tại là 2011, khách được   789789 + 2011 = 791800

Biết kết quả sau cùng 791800, bạn chỉ cần lấy số hợp bởi 3 con số đầu tiên 791 rồi trừ cho 2 để có số mà khách đã nghĩ là  789!

Chắc bạn cũng biết là phép cộng với số của năm 2011 chỉ có tác dụng là để đánh lừa sự chú ý của khách thôi và bạn có thể thay số đó bằng bất cứ số nào miễn là số đó không làm bạn gặp trở ngại khi tìm ra số mà khách đã nghĩ!

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK067

 
%d bloggers like this: