ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN069

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK069   –   Bài: DVSN069

 

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


Hướng dẩn Ô Chữ BOC069


TOÁN VUI

BTV069a – Dọc theo lề đường Âu Cơ có 21 cây dầu mà khoảng cách trung bình là 50m với 4 khoảng cách ngoại lệ đo đến 60m. Hỏi vậy: độ dài trung bình của các khoảng cách còn lại là bao nhiêu?

BTV069b – Nếu tháng Sáu có 5 cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ nhật) thì ngày cuối cùng của tháng Bảy rơi và ngày thứ mấy trong tuần?

LỜI GIẢI: Kỳ BK068

BTV068a
Mỗi đứa con gái có số anh em trai bằng số chị em gái
=> Số con gái – 1 = Số con trai             (1)       (vì đứa con gái không kể vào)
Mỗi đứa con trai có số chị em gái gấp đôi số anh em trai
=> Số con gái = 2 x (Số con trai – 1)     (2)      (vì đứa con trai không kể vào)
Giải 2 phương trình (1) và (2), ta được: Số con trai = 3; Số con gái = 4

BTV068b
Có tất cả 6 trận đấu trong giải tứ hùng. Mỗi đội phải đấu 3 trận với 3 đội còn lại.
Đội A được 7 điểm, tức là có 2 trận thắng, 1 trận hoà.
Đội B được 4 điểm, tức là có 1 trân thắng, 1 trận hoà và 1 trận thua.
Đội D có 2 điểm, tức là có 1 trận thua và 2 trận hoà.
Đội C có 3 điểm. Ba điểm nầy không thể là do 3 trận hoà vì nếu vậy, tức là đội C hoà đội A, đội B và đội D, thì còn 1 trận hoà khác của đội D là trận D đấuvới ai? Vậy, 3 điểm của đội C là từ 1 trận thắng và 2 trận thua.
Suy ra: 2 trận thua của C xảy ra khi C đấu với A và B (C không thể thua D vì D không có trận thắng).
C có 1 trận thắng, đó là trận C đấu với D.
D có 2 trận hoà, lẽ dỉ nhiên, khi D đấu với A và B.
A thắng C và D, suy ra trận hoà của A là khi đấu với B.

Tóm lại: Đội A thắng đội C và đội B nhưng hoà với đội D
Đội B thắng đội C, hoà với đội D nhưng thua đội A.
Đội C thắng đội D nhưng thua 2 đội A và B
Đội D hoà với đội A và đội B nhưng thua đội D.

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK070

 
%d bloggers like this: