ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN073

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK073     –     Bài:  DVSN073

 

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC073

TOÁN VUI

BTV073a –  Bé An làm bài tính cộng sau đây: 61 + 18 = 100 và trình cho thầy. Thầy nhìn thoáng qua rất nhanh và nói “Đúng, cho em 10 điểm”. Xin giải thích tại sao thầy cho điểm như vậy.

BTV073b –  Chú Tám có 4 đứa con sanh 2 năm một. Tổng số bình phương của tuổi các con bằng 3/10 bình phương tổng số tuổi của chúng. Xin cho biết tuổi của các con của chú Tám.

LỜI GIẢI: Kỳ BK072


BTV072a
Chỉ có 1 lần 20 – 4 = 16. Nếu tiếp tục, thì bạn trừ 4 cho 16 chớ không phải 20!

BTV072b
M = 10N
H = M – N = 10N – N = 9N
K = H + 9 = 9N + 9 = 9(N + 1) chia đúng cho 9
=> Tổng số các con số của K chia đúng cho 9
Sau khi gạch bỏ 1 con số, nếu biết các con số còn lại của K thì biết tổng số các con số còn lại và con số bị gạch bỏ chính là con số phải cộng thêm vào tổng số đó để có một kết quả chia đúng cho 9.
Thí dụ: N = 52798 => M = 527980 => H = 4751820 => K = 4751820.
Khách gạch bỏ con số 8 và cho bạn biết các con số còn lại: 4, 7, 5, 1, 2.
=> 4 + 7 + 5 + 1 + 2 = 19 => Phải cộng thêm 8 để có 27 chia đúng cho 9
=> Con số đã gạch bỏ là 8.

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK074

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: