ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN074

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK074    –    Bài: DVSN074

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC074

TOÁN VUI

BTV074a – Tí và Tèo cùng chơi cờ gánh với nhau và đồng ý là ai thua phải nợ người thắng 1 viên kẹo. Nợ phải trả khi trò chơi chấm dứt. Sau 2 tiếng đồng hồ, thì trò chơi chấm dứt. Tèo thắng 12 ván và Tí được 14 viên kẹo do Tèo đưa. Hỏi vậy: Tí và Tèo đã chơi bao nhiêu ván cờ?


BTV074b – Bạn có một hình chữ thập với kích thước như trong hình vẽ. Bạn cắt hìmh theo 2 trục đối xứng ngang và dọc. Có cách nào ráp 2 mảnh cắt lại để có 2 hình vuông không? Tính diện tích của 2 hình vuông đó.

LỜI GIẢI: Kỳ BK073


BTV073a
Thầy nhìn thoáng qua và lầm tưởng bé An đã làm bài toán 100 = 81 + 19

BTV073b
Gọi x là tuổi của đứa con nhỏ nhất của chú Tám.
Tuổi của các con của chú Tám, từ nhỏ đến lớn bằng:
x, x + 2, x + 4, x + 6

Tổng số bình phương các tuổi của con chú Tám bằng:
A = x2 + (x + 2)2 + (x + 4)2 + (x + 6)2
= x2 + (x2 + 4x + 4) + (x2 + 8x + 16) + (x2 + 12x + 36)
= 4x2 + 24x + 56 = 4(x2 + 6x + 14)

Bình phương tổng số các tuổi bằng:
B = [ x + (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) ]2
= (4x + 12)2 = 16(x2 + 6x + 9)

Theo giả thiết A = (3/10)B, hay 10A = 3B, suy ra:
40(x2 + 6x + 14) = 48(x2 + 6x + 9)

Khai triển, rút gọn: x2 + 6x – 16 = 0
Thay x2 + 6x = (x + 3)2 – 9
=> (x + 3)2 – 9 – 16 = (x + 3)2 – 52
=> (x + 8)(x – 2) = 0 [ áp dụng công thức a2 – b2 = (a + b)(a – b) ]

Phương trình có 2 nghiệm số x = -8  và  x = 2.
Vì x phải là số dương, nên chỉ nghiệm số x = 2 là nhận được.

Tóm lại: Tuổi các con của chú Tám là 2, 4, 6 và 8.
__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK075