ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN076

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK076  –    Bài: DVSN076

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC076

 

TOÁN VUI

BTV076a – Một người rưởi ăn một rưởi cái bánh trong một phút rưởi. Hỏi vậy phải có bao nhiêu người để ăn 60 cái bánh trong 30 phút ?

BTV076b – Một bà lớn tuổi cùng cô con gái trẻ, một cậu thanh niên và một ông già lớn tuổi, 4 người cùng ngồi chung trong một phòng trên xe lửa. Khi xe lửa chun qua môt đường hầm, đèn đuốc tắt hết, toàn xe lửa tối om. Trong phòng của 4 vị khách , người ta nghe một tiếng hôn lớn và một tiếng bạt tay mạnh. Qua khỏi đường hầm, đèn bật sáng lên và người ta thấy mắt ông già một bên bị bầm đen.
Bà lớn tuổi nghĩ: “Đáng đời cho ổng, tôi rất mừng là con gái tôi có thể tự bảo vệ lấy mình”. Cô gái trẻ lại nghĩ khác: “Tôi không thể ngờ rằng ông ta muốn hôn tôi mà lại hôn lầm mẹ tôi hay cậu thanh niên nên lảnh đủ!”.
Ông già đau khổ thì la hoán lên: “Cái gì đã xảy ra? Tôi có làm gì đâu mà ai đã bạt tay tôi?”. Ông chỉ cậu thanh niên và nói: “Có phải cậu đã hôn cô gái và cô ta đã bạt tay lầm lên mặt tôi, phải không?”.
Cậu thanh niên bình tĩnh trả lời: “Tôi đâu có hôn ai đâu, xin ông nán giận, nhưng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”.
Chuyện gì đã xảy ra? Xin mời bạn trả lời hộ.

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK075


BTV075a
Những khối nhỏ hoàn toàn không có dính sơn là phần trong của khối lập phương lớn kích thước 8 cm x 6 cm x 4 cm. Phần trong nầy cũng là một khối lập phương kích thước 7 cm x 5 cm x 3 cm, chứa 7x5x3 = 105 khối nhỏ kích thước 1 cm x 1 cm x 1 cm.
Suy ra: số khối nhỏ có dính sơn bằng 192 – 105 = 87

BTV075b
Vì có 4 địa chỉ nên số cách mà lão Nam có thể ghi các địa chỉ nầy trên 4 bì thư bằng số hoán vị của 4 vật. Số nầy bằng giai thừa 4:
4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24 cách
Hai thư đề đúng địa chỉ là 1 trong số các phân bố của 4 vật chập 2, tức là 1 trong các trường hợp sau đây:
C(4,2) = 4! / [2!(4 – 2)!] = 6
Trong 24 cách ghi địa chỉ trên bì thư, có 6 cách có thể có 2 bì thư ghi đúng địa chỉ.
=> Cơ may để chỉ có 2 thư ghi đúng địa chỉ bằng 6/24 hay 1/4.
Bây giờ, xin hỏi độc giả: có khi nào mà chỉ có 3 bì thư ghi đúng địa chỉ người gởi không?

___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK077

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: