ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN077

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK077 – Bài: DVSN077

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC077

 

TOÁN VUI

BTV077a – Bạn có 2 bình dung tích 3 lít và 5 lít. Khách đem một bình lớn 10 lít để mua 7 lít rượu. Bạn làm sao đong 7 lít rượu cho khách?

BTV077b – Sau bữa tiệc, trên bàn còn 3 ổ bánh tròn lớn. Bà chủ nhà muốn chia đều 3 ổ bánh đó cho 5 người khách. Nếu cắt mỗi ổ bánh làm 5 phần bằng nhau thì chia cũng được, mỗi người khách sẽ chia được 3 phần nhỏ, mỗi phần là 1/5 ổ bánh. Bà chủ chê cách chia như vậy vì làm bánh sẽ vụng ra. Có cách nào chia mà phần nhỏ nhất chỉ bằng 1/4 ổ bánh không? Xin bạn giúp giùm.

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK076

BTV076a
Một người rưởi ăn một rưởi cái bánh trong một phút rưởi
Nhân cho 2 :
=> 3 người ăn 3 cái bánh trong 1 phút 30 giây
=> 1 người có thể ăn 1 cái bánh trong 1 phút 30 giây hay 90 giây
=> trong 30 phút hay 1,800 giây, 1 người có thể ăn 1,800/90 = 20 cái bánh
=> Cần 60/20 = 3 người để ăn 60 cái bánh trong 30 phút !

BTV076b
Cậu thanh niên vì có thù riêng với ông già nên lợi dụng dịp nầy để trả thù.
(Có lẽ cậu đã xin cưới con gái của ông già mà bị ông già từ chối?!!!)
Cậu ta đã hôn mạnh vào bàn tay mình và tát mạnh vào mắt ông già.

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK078

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: