ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN078

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK078 – Bài: DVSN078

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC078

 

TOÁN VUI

BTV078a – Bà Năm và bà Sáu mỗi người có nuôi một bầy vịt. Nếu bà Năm cho bà Sáu 1 con vịt thì số vịt của 2 bà bằng nhau, nhưng nếu bà Sáu cho bà Năm 1 con vịt thì số vịt của bà Năm lại gấp đôi số vịt của bà Sáu. Hỏi vậy: 2 bầy vịt của bà Năm và bà Sáu mỗi bầy có mấy con?

BTV078b – Người ta nói rằng không thể cắm một thanh gỗ vuông vào một cái lỗ tròn, nhưng cái đó còn tuỳ nơi kích thước của cái lỗ và thanh gỗ. Hỏi vậy thiết diện lớn nhất của thanh gỗ vuông là bao nhiêu để có thể cắm vào một cái lỗ tròn có chu vi là 6 cm?

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK077

BTV077a:
Đổ rượu đầy bình 5 lít. Đổ rượu từ bình 5 lít qua bình 3 lít, còn lại 2 lít, đổ qua bình 10 lít của khách.
Đổ rượu từ bình 3 lít qua bình 5 lít, châm thêm rượu cho đầy bình 5 lít, rồi đổ cả bình 5 lít qua bình 10 lít của khách.
Như vậy, bạn đã đong được 7 lít rượu trong bình 10 lít của khách.

BTV077b:
Chia ổ bánh thứ nhất làm 4 phần bằng nhau:
5/20 + 5/20 + 5/20 + 5/20
Chia ổ bánh thứ hai làm 3 phần không bằng nhau:
7/20 + 7/20 + 6/20
Chia ổ bánh thứ ba như ổ bánh thứ hai:
7/20 + 7/ 20 + 6/20
Bốn người khách đầu, mỗi người được chia:
7/20 + 5/ 20 = 12/20 = 3/5 ổ bánh
Người khách thứ năm được chia:
6/20 + 6/20 = 12/20 = 3/5 ổ bánh

Vậy là năm người khách được chia đều, mỗi người 3/5 ổ bánh và phần chia nhỏ nhất bằng 5/20 hay 1/4 ổ bánh.

 
__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK079

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: