ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN079

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK079 – Bài: DVSN079

 
SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC079

TOÁN VUI

BTV079a – Một con cá mập có phần đuôi nặng 20kg. Phần đầu cân nặng bằng phần đuôi và phân nửa phần mình cộng lại, còn phần mình thì cân nặng bằng phần đầu và phần đuôi cộng lại. Hỏi vậy: con cá mập nặng bao nhiêu?

BTV079b – Cậu A gởi một điện thư cho 2 người bạn và căn dặn mỗi người chuyển điện thư đó cho 2 người bạn khác, cứ thế tiếp tục cho đến khi điện thư đó được chuyển đi đến 10 đợt.
Hỏi vậy: có tất cả bao nhiêu điện thư đã được chuyển theo thể thức đó?

LỜI GIẢI: Kỳ BK078

BTV078a:
Gọi x và y lần lượt là số vịt của bà Năm và bà Sáu.
=> x – 1 = y + 1 (1)
x + 1 = 2(y – 1) (2)
Tính x theo y từ (1) và thay vào (2):
=> x = y + 2 và y + 3 = 2y – 2
=> y = 5 và x = 7
Tóm lại: Hai bầy vịt của bà Năm và bà Sáu có 7 con và 5 con.

BTV078b:
Thiết diện của thanh gỗ là một hình vuông. Thanh gỗ vuông có thể cắm vào lỗ tròn khi đường chéo của hình vuông lớn nhất là bằng đường kính của lỗ tròn.
Lỗ tròn có chu vi 6 cm, tức là 2πR = 6 (R là bán kính của lỗ tròn).
Đường kính lỗ tròn: 2R = 6/π
Hình vuông của thiết diện có đường chéo bằng 6/π
Gọi a là cạnh của hình vuông, ta có
2a2 = (6/π)2 = 36 / π2
Suy ra: diện tích lớn nhất của thiết diện:
S = a2 = 18 / π2
Thay π = 3.14, ta được S = 1.8256 cm2
Tóm lại:  Để cắm lọt vào lỗ tròn chu vi 6 cm, thiết diện lớn nhất của thanh gỗ vuông là 1.8256cm2.

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK080

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: