ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN080

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK080 – Bài: DVSN080

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC080

TOÁN VUI

BTV080a – Với 6 con số 6 cho sẵn cách khoảng nhau, phải chen 4 phép tính cộng (+), trừ (–),
nhân (*) và chia (/) (không kể các dấu ngoặc) vào khoảng giữa các con số thế nào để có các kết quả 42, 66, 108, 180? Thí dụ: (6 * 6) + 6 + 6 = 48

BTV080b – Có 3 đồng hồ kim chỉ lần lượt là 6.40, 6.25 và 6.10. Biết rằng độ sai của 3 đồng hồ so với giờ đúng lần lượt là 10, 5 và 20 phút và người ta không biết đồng hồ nào chạy nhanh, đồng hồ nào chạy chậm, tìm giờ đúng của 3 đồng hồ.

LỜI GIẢI: Kỳ BK079


BTV079a:
Gọi H, B và T lần lượt là trọng lượng của 3 phần: đầu, mình và đuôi của con cá mập. Ta có:
T = 20kg
H = T + 1/2 B = 20 + 1/2 B (1)
B = T + H = 20 + H (2)

Giải hệ thống phương trình (1) và (2), ta được: H = 60kg và B = 80kg
Trọng lượng của cá là

H + B + T = 60 + 80 + 20 = 160 kg

BTV079b:
A gởi 2 điện thư cho 2 người bạn. Mỗi người bạn lại gởi 2 điện thư cho 2 người bạn khác, tức là, sau đợt thứ nhì có tất cả 2+ 4 = 6 điện thư đã được gởi.
Tổng quát, sau đợt thứ n có 2 + 4 + 8 + 16 + …. + 2n điện thư đã được chuyểni. Sau 10 đợt, số điện thư đã chuyển bằng:
T = 2 + 4 + 8 + 16 + …. + 29 + 210
T được tính như sau:
T – 2 = 4 + 8 + 16 + … + 29 + 210
= 2( 2 + 4 + 8 + … + 28 + 29) = 2 ( T – 210)
= > T = 2 ( 210 – 1 )
= 2 (1024 – 1) = 2046

Tóm lại:

        Sau 10 đợt, số điện thư được chuyển là 2,046

_______________________
Xem các lời giải kỳ tới BK081

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: