ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN081

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK081 – Bài: DVSN081

 

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

 

Hướng dẩn Ô Chữ BOC081

 

TOÁN VUI

BTV081a – Mười học sinh lớp 10 đi vào một tiệm thuốc tây lớn, nơi đó có một cân lớn để khách hàng tự do dùng đo sức nặng của mình. Vì hiếu kỳ, các em cân 1 lần 3 đứa. Hỏi vậy: các học sinh phải cân mấy lần mới biết được sức nặng của mỗi đứa?

BTV081b – Trong hũ có nhiều viên bi đỏ và các viên bi có màu khác. Nếu bạn lấy ra 3 viên bi một cách bất kỳ, thì xác suất để 3 viên bi đó đều có màu đỏ là 1/4. Hỏi vậy: có bao nhiêu viên bi đỏ trong hũ? Chỉ cần cho biết đáp số nhỏ nhất.

 

LỜI GIẢI: Kỳ BK080

BTV080a:
((6 / 6) + 6) * 6 = 42
(6 + 6) * 6 – 6 = 66
(6 + 6 + 6) * 6 = 108
((6 * 6) – 6 ) * 6 = 180

BTV080b:
Gọi X là giờ đúng nếu đồng hồ đi nhanh và Y là giờ đúng nếu đồng hồ đi chậm. Tta có các trường hợp sau đây:
Đồng hồ chỉ 6.40 với độ sai 10 phút hay 0.10:
X = 6.40 – 0.10 = 6.30
Y = 6.40 + 0.10 = 6.50
Đồng hồ chỉ 6.25 với độ sai 5 phút hay 0.05
X = 6.25 – 0.05 = 6.20
Y = 6.25 + 0.05 = 6.30
Đồng hồ chỉ 6.10 với độ sai 20 phút hay 0.20
X = 6.10 – 0.20 = 5. 50
Y = 6.10 + 0.20 = 6.30
6.30 là giờ chung cho cả 3 trường hợp trên.

Vậy: giờ đúng là 6.30 và đồng hồ chỉ 6.40 chạy nhanh 10 phút, đồng hồ chỉ 6.25 chạy trể 5 phút và đồng hồ chỉ 6.10 chạy trể 20 phút.

________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK082

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: