ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN082


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK082 – Bài: DVSN082

 

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


Hướng dẩn Ô Chữ  BOC082


TOÁN VUI

BTV082a – Ông Bảy mướn một xe tư nhân có tài xế đi từ thành phố A đến thành phố B, cách thành phố A 150 km với giá $400. Trên đường đi từ A đến B, đến thành phố C ở giữa 2 thành phố A và B, thì có 3 sinh viên xin đi quá giang đến thành phố B và trở về C. Hỏi vậy: mỗi sinh viên phải trà cho ông Bảy bao nhiêu cho chuyến đi của mình?

BTV082b – Năm nay, cụ Giác là người già nhất trên 100 tuổi còn mạnh khoẻ và minh mẩn trong làng Tân Mỹ. Một hôm, có một ký giả đến phỏng vấn và hỏi tuổi của cụ, được cụ trả lời:
“Nếu cộng các con số của tuổi tôi rồi đem nhân với 28 thì được tuổi tôi”
Không biết ông ký giả có suy ra được tuổi của cụ Giác hay không? Nhờ bạn giúp giùm.


LỜI GIẢI: Kỳ BK081

BTV081a:
Bài toán có 10 ẩn số, là sức nặng của 10 học sinh. Để biết sức nặng của mỗi học sinh, ta phải có 10 phương trình. Mỗi lần cân, ta có 1 phương trình. Theo nguyên tắc, phải 10 lần cân, mới biết được sức nặng của mỗi học sinh

BTV081b:
Gọi X là số viên bi đỏ và Y là số viên bi có màu khác. Bạn lấy ra 3 viên bi.
Xác suất để viên bi thứ nhất có màu đỏ là X / (X+Y)
Xác suất để viên bi thứ hai có màu đỏ là (X-1) / (X+ Y-1)
Xác suất để viên bi thứ ba có màu đỏ là (X-2) / X+Y-2)
Xác suất để cả 3 viên bi có màu đỏ bằng tích số của 3 xác suất trên:
X(X-1)(X-2) / (X+Y)(X+Y-1)(X+Y-2)
Xác suất nầy bằng 1/4 khi X và Y thoả phương trình:
4X(X-1)(X-2) = (X+Y)(X+Y-1)(X+Y-2) (1)
Phương trình có thể giải được bằng cách cho Y thay đổi rồi tính X.
Để ý rằng X và Y là 2 số nguyên dương và X > 2.
Cho Y = 1
=> 4X(X-1)(X-2) = (X+1)X(X-1) => 4(X-2) = X+1 =>X = 3
Trong hũ, có 3 viên bi đỏ và 1 viên bi có màu khác.

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK083

 
%d bloggers like this: