ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN083

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK083 – Bài: DVSN083

 

SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC083

 

TOÁN VUI

BTV083a – Xe lửa đi lại giữa 2 thành phố A và B theo lịch trình như sau. Xe khởi hành từ A thì mỗi giờ có một chuyến bắt đầu từ 6.00 AM. Xe khởi hành từ B thì mỗi giờ cũng có một chuyến nhưng bắt đầu từ 6.30 AM. Hỏi vậy: một xe khởi hành từ A, khi đến B, thì đã gặp mấy chuyến xe khởi hành từ B, biết rằng xe lửa phải mất 3 giờ để chạy từ thành phố nầy đến thành phố kia.

BTV083b – Bảy năm về trước, thì tuổi của An gấp 4 lần tuổi của Bình. Tính tuổi của An và Bình biết rằng tuổi của 2 người có các con số hoán vị nhau.

 

LỜI GIẢI:  Kỳ BK082

BTV082a: Hành trình từ A đến B rồi trở về A có thể chia làm 2 phần bằng nhau:
Phầi 1: Từ A đến C rồi trở về A
Phần 2: Từ C đến B rồi trở về C
Vì 2 phần trên bằng nhau nên giá thuê như nhau, mỗi phần $400/2 = $200.
Phần 1, ông Bảy đi một mình nên phải trả $200
Phần 2, có 4 người chia nhau (ông Bảy và 3 sinh viên), nên mỗi người phải trả $200/4= $50.

Tóm lại: mỗi sinh viên phải trả cho ông Bảy $50.

BV082b: Tuổi cụ Giác phải là số T = abc có 3 con số mà con số a phải bằng 1, b và c là 2 con số nguyên trong khoảng 0 và 9 => T = 1bc = 100 + 10b + c
Tổng số các con số bằng: 1 + b + c. Theo giả thiết, thì:
100 + 10b + c = 28 (1 + b + c)
=> 18b = 72 – 27c => b = (72 – 27c)/ 18 = 4 – 3c/2
Vì b phải là số nguyên, nên c phải chia đúng cho 2.
Đặt c = 2k, k ≥ 0 (1) => b = 4 – 3k (2)
Vì b ≥ 0 => 4 – 3k ≥ 0 => k ≤ 4/3 (3)
Theo 2 điều kiện (1) và (3), thì ≤ k ≤ 4/3
= > k = 0 hay 1 => c = 0 hay 2 theo(1)
= > b = 4 hay 1 theo (2)
Tóm lại, tuổi của cụ Giác có thể là 140 hay 112.

Theo lẽ thông thường, tuổi của cụ Giác là 112 thì hợp lý hơn.

Bây giờ, mời độc giả giải lại bài toán, nếu lời nói của cụ Giác là:“Nếu không kể con số 0, thì khi cộng các con số còn lại rồi nhân với 12 thì được tuổi của tôi”.

_________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK084

 
%d bloggers like this: