ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP115 – Số Tam giác


Nếu bạn phải xếp các quả bóng nhỏ, đều, thành một tam giác đều, đầy, mà mỗi cạnh có 4 quả , thì bạn phải làm thế nào? Không có gì khó khăn cả. Trước hết, bạn xếp 4 quả bóng thẳng hàng và kề nhau, rồi 3 quả bóng trên hàng đó, tiếp theo là 2 quả bóng và sau cùng là 1 quả bóng làm đỉnh của tam giác. Như vậy, với 4 + 3 + 2 + 1 = 10 quả bóng, bạn có thể xếp thành một tam giác đều, nên 10 được gọi là một số tam giác. Tóm lại, số tam giác là số quả banh có thể xếp thành một tam giác đều và đầy. Thí dụ, các số 1, 3, 6, 10, 15, 21, … là các số tam giác đầu tiên tương ứng với các tam giác đều có cạnh lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, … quả bóng như trong hình vẽ.

image002image004image006

Thuận Hoà

 
%d bloggers like this: