ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN100

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK100 – Bài: DVSN100


SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

 

Hướng dẩn Ô Chữ  BOC100:


image004


TOÁN  VUI: 

BTV100a   Tìm 4 con số liên tiếp a, b, c, d  sao cho ab = c x d. Ký hiệu ab chỉ số hợp bởi 2 con số a và b.

BTV100b –  Bốn năm trước, trong lễ kỷ niệm ngày cưới, bà Năm nói với ông Năm: “Tôi đã sống với ông hết 3/5 cuộc đời của tôi”. Ông Năm đáp lại: “Còn tôi, tôi đã sống với bà hết nửa cuộc đời của tôi”.  Ông Năm lớn hơn bà Năm 10 tuổi. Hỏi vậy: ông bà Năm đã cưới nhau được bao nhiêu năm và tuổi của ông bà 4 năm trước là bao nhiêu?LỜI  GIẢI: Kỳ BK099 


image006

 

BTV099a:    

Gọi N là số nam sinh tốt nghiệp. Số nữ sinh tốt nghiệp bằng 2N.

Số nam sinh và số nữ sinh được chuyển lên trung học XYZ lần lượt bằng
(5/6) x N = 5N/6  và  (3/4)x 2N = 3N/2

Số học sinh được chuyển lên trung học XYZ bằng

5N/6  +  3N/2  =  14N/6  hay  7N/3

So với số học sinh toàn trường tốt nghiệp là  N + 2N = 3N, thì tỉ số bằng
(7N/3) / 3N  =  7/9

Tóm lai: Số học sinh được chuyển lên trung học XYZ bằng 7/9 số học sinh tốt nghiệp.


BTV099b:

Gọi N là khoảng cách Sydney – Canberra.
Lượt đi Sydney – Canberra: Ông A:     100 km,   Ông B:   N – 100 km

Lượt về Canberra – Sydney: Ông A:   N – 120,   Ông B:  120

Tổng cộng, ông A đã lái:  100 + N – 120 = N – 20 km

Ông B đã lái:  N – 100 + 120 = N + 20 km

= >  Ông B đã lái xe nhiều hơn ông A và nhiều hơn   N + 20  – (N – 20)  =  40 km

Nhận xét:  Kết quả trên không tùy thuộc khoảng cách Sydney – Canberra, chỉ cần  khoảng cách đó phải lớn hơn 120 km là được.

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK099

 
%d bloggers like this: