ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN101

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ: BK101 – Bài: DVSN101SUDOKU: Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:
a, ă, â => a; e, ê => e; o, ô, ơ => o; u, ư => u; d, đ => d
Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002


Hướng dẩn Ô Chữ  BOC101:


image004

TOÁN VUI:


image006

BTV101a – Phân nửa của hai phần ba của ba phần tư của bốn phần năm của năm là bao nhiêu?

BTV101b – Trên tờ giấy để trên bàn có 3 chữ X lớn. Trên 1 chữ X, có một chồng 3 đồng tiền 20 xu, 10 xu và 5 xu, xếp theo thứ tự như hình vẽ
(Đồng 20 xu dưới cùng và đồng 5 xu trên cùng, đồng 10 xu ở giữa). Mời bạn di chuyển chồng đồng tiền đến một chữ X khác theo điều kiện
sau đây: (i) Mỗi lần chỉ di chuyển 1 đồng tiền, (ii) Đồng tiền di chuyển không thể đặt trên một đồng tiền khác nhỏ hơn (về kích thước lẫn giá trị).


LỜI GIẢI: Kỳ K100


 
image008

 

BTV100a:
Nếu a là con số đầu tiên thì các số liên tiếp sau là (a+1), (a+2) và (a+3).Ta phải tìm con số a sao cho:

a(a+1) = (a+2) x (a+3) (1)

Vế bên trái có nghĩa là 10 a + (a+1) hay (11a + 1)
Vế bên phải là tích số của 2 con số (a+2) và (a+3), khai triển được (a2 + 5a + 6)
Thay 2 vế vào (1):

11a + 1 = a2 + 5a + 6 => a2 – 6a + 5 = 0 (2)

Phương trình (2) có 2 nghiệm số là a = 1 và a = 5

Tóm lại, bài toán có 2 nghiệm số là:

Bốn số liên tiếp 1, 2, 3, 4     thoả hệ thức      12 = 3 x 4
Bốn số liên tiếp 5, 6, 7, 8    thoả hệ thức       56 = 7 x 8

BTV100b:
Gọi x là tuổi của bà Năm 4 năm trước và y là số năm mà ông bà Năm đã sống chung với nhau ở thời điểm 4 năm trước, ta có các phương trình:
Tuổi của ông Năm 4 năm trước là x + 10

y = 3/5 x (1)
y = 1/2 (x+10) (2)

Giải hệ thống phương trìng (1) và (2), ta được x = 50 và y = 30

Tóm lại: Tuổi của bà và ông Năm 4 năm trước lả 50 và 60.

Tính đến hôm nay, 2 ông bà đã cưới nhau được 30 + 4 = 34 năm


________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK102

 

 
%d bloggers like this: